Så här behandlas motioner och initiativ på UK

Före UK

Församlingar, enskilda personer eller Kyrkans central för det svenska arbetet sänder in ärenden som de önskar att UK ska behandla. Om ärendet innehåller ett förslag till beslut kallas det motion, ärenden som endast ska diskuteras kallas initiativ. Motionerna och initiativen läggs upp på sidan Ärenden här på webben och skickas också till alla deltagare per post. Läs igenom dem och fundera vad du tycker. Det är bra att diskutera ärendena med de andra som deltar från din församling.

Fredagen på UK

Under fredagen kommer ärendena att diskuteras i utskott som förberedelse för den gemensamma behandlingen. På prosterisamlingen kan du meddela vilket utskott du skulle vilja höra till.

Prosterisamlingar

Alla deltagare samlas med sitt eget prosteri. Det finns möjlighet att kort diskutera frågorna, men framför allt ska man på samlingen utse 1-3 personer till varje utskott.

Utskotten

För alla motioner och de ärenden som UK bestämmer utses utskott. Utskottets uppgift är att förbereda ärendet för den gemensamma behandlingen genom att diskutera ärendet och komma med ett eventuellt förslag till beslut. Utskottet väljer inom sig en ordförande och en sekreterare. Utskottet skall också presentera sitt arbete för de övriga. Läs mera i Utskottsordningen.

Fredag kväll, lördagen och söndagen på UK

Under lördagen och söndagen arbetar vi med frågorna i plenum. Det betyder att alla är samlade till gemensam diskussion och beslutsfattande. Motioner och initiativ presenteras av utskotten och den som sänt ärendet till UK. När ordförande öppnat debatten kan du begära om ordet med att räcka upp foldern med ditt nummer. Om du vill göra ett förslag till beslut ska du göra det skriftligt. När ordförande avslutat diskussionen kan det bli omröstning om det finns flera förslag. Läs mera i plenarordningen och valordningen.

Efter UK

Besluten från UK skickas till alla församlingar i Borgå stift, till stiftsfullmäktige i Borgå stift och till Kyrkans central för det svenska arbetet som vidtar eventuella åtgärder. Det är bra om en eller flera av församlingens ombud på UK presenterar UK:s beslut för församlingsrådet eller kyrkorådet. Fundera på vad du vill att UK skall diskutera nästa år och sänd in motioner och initiativ!

img_1821

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *