Biskopens hälsning

Välkomna på UK 2018!

I Bergspredikan säger Jesus att de som håller fred är saliga, och han betonar att fred är något som kännetecknar Guds barn. Fred är inte bara avsaknad av konflikter och oro; fred är också något som vi medvetet behöver understöda, bevara och återupprätta. Gud vill hjälpa oss både till en yttre fred och en inre frid.

”Vi bygger fred!” Temat för årets UK påminner oss uttryckligen om att fred inte uppstår av sig själv. Större och mindre tvister uppkommer så lätt mellan oss människor, medan det däremot kan kräva vilja och beslutsamhet för att bevara eller återskapa fred och frid. Utan tålamod och långsiktighet går det inte att skapa förtroende mellan människor och inte heller att skapa trygghet i hem och samhälle.

Fredsarbete är också en viktig del av kyrkans missionsuppdrag och för biståndsarbete på kristen grund. Om människor inte får leva i fred kan de inte gå i skola, inte utbilda sig och inte målmedvetet bygga upp sin framtid, eftersom ingen i kristider vet vad morgondagen för med sig. Att verk för fred är att följa Jesu uppmaning om att vi skall älska varandra, och i synnerhet dem som är mest utsatta och mest i behov av hjälp, både i vårt eget land och på andra håll i världen.

Jag uppmanar församlingarna att skicka ungdomar som delegater till 50-års jubilerande Ungdomens Kyrkodagar, för att där fundera över hur vi kan bygga fred – tillsammans med Gud och tillsammans med varandra!

Björn Vikström

biskop

Biskop Björn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *