Vad är UK?

Ungdomens kyrkodagar (UK) är en påverkningskanal för dig som vill påverka hur kyrkan och samhället ska se ut i framtiden. Din församling kan sända dig som ombud till UK som en representant för de unga på din ort. För att komma med ska du vara konfirmerad och mellan 15 och 30 år.

Du kan skicka in ärenden på förhand, något som du tycker är viktigt och du vill förändra, som sedan behandlas på UK, i både utskott och på plenum. Det är en merit att vara ombud på UK. Det fungerar som en liten riksdag för ungdomar. UK har funnits i över fyrtio år. Läs mer om hur UK:s påverkningsarbete fungerar genom att klicka här.

UK är också en stor ungdomssamling som består av intressanta talare, spännande temagrupper, mingel i caféet samt mässor och gudstjänster. Årligen brukar drygt tvåhundra unga komma till UK. Programmet planeras av ungdomar och av Kyrkans central för det svenska arbetet.

Välkommen med till UK du också!

Församlingsanställda hittar information om UK och anmälningsförfarandet på Sacrista, klicka här.

Vill du veta mer om UK? Kolla på filmen nedan!