Beslut UK2014

Här kan du ladda ner protokollet från UK 2014 som PDF-fil.

Nedan kan du läsa protokollet direkt på din dator eller pekplatta.


Nedan besluten från UK 2014 sammanfattade och som videon.

Motion: Församlingsvalet 2014

UK:s beslut:

De som deltagit i UK 2014 tar kontakt med sin egen hemförsamlings valnämnd och församlingsanställda för att tillsammans med dem ordna program i anslutning till röstningsplatserna. Deltagarna i UK 2014 sprider ordet om församlingsvalet och utnyttjar möjligheten att påverka. De strategier och programförslag som lyfts fram under plenum protokollförs och publiceras på UK:s hemsida och på Facebook.

Motion: Köttfri dag på UK

UK:s beslut:

UK2014 beslutar att Ungdomens Kyrkodagar i framtiden ska ha en vegetarisk dag. Övriga dagar kan kött ingå i serveringen. Planeringsgruppen för UK diskuterar möjligheten till detta i samråd med kökspersonalen på den plats där UK hålls.

Under denna vegetariska dag ska dessutom närproducerad mat prioriteras. Det är viktigt att den vegetariska maten är genomtänkt och god. För att understryka att vegetarisk mat inte är något onormalt så behöver UK-deltagarna anmäla särskilt om de vill äta kött den dagen.

UK2014 uppmanar också församlingarna i Borgå stift att i högre grad gå in för vegetarisk servering på sina evenemang.

Initiativ till diskussion: En grönare kyrka

Ärendet ändrades till en motion av utskottet.

UK:s beslut:

Ungdomens Kyrkodagar uppmanar Kyrkans central för det svenska arbetet att lägga till praktisk information om hållbarhet och miljövänligt tänkande i vardagen i hjälpledarutbildningsmaterialet.

Ungdomens kyrkodagar uppmanar även församlingarna i Borgå stift att använda exempelvis broschyren Miljöguiden i Borgå stift – enkla recept på en bättre miljö som stöd för ett vardagligt miljövänligt agerande i församlingarna.

Ungdomens Kyrkodagar 2014 vill också uppmana samtliga församlingar i Borgå stift att leva upp till de krav som stipuleras i Kyrkans miljödiplom.

Denna motion skickas ut till församlingarnas kyrkoherdar samt församlings- och kyrkoråd.

Initiativ till diskussion: Musik i gudstjänsten

Ärendet ändrades till en motion av utskottet.

UK:s beslut:

Som människor och kristna uttrycker vi vår tro och vårt förhållande till Gud på olika sätt. Ändå erbjuder våra mässor och gudstjänster församlingsmedlemmarna rätt begränsade möjligheter att ge uttryck för sin tro. För det mesta erbjuds sång av olika slag. UK 2014 uppmuntrar församlingarna att utreda vad de kunde göra för att ge församlingsmedlemmarna möjlighet att använda olika sinnen vid tillbedjan och jobba för en atmosfär utan krav på prestation i mässan. Församlingarna kunde i olika mässor och andakter erbjuda församlingsmedlemmarna möjlighet att uttrycka sin tro med röst och kropp, till exempel genom att måla, rita eller dansa. Man kunde även ha en meditativ mässa med endast instrumentalmusik.

Motion: Engagera ungdomar i diakonin

UK:s beslut:

UK 2014 uppmuntrar församlingarna i Borgå stift att involvera frivilliga ungdomar och unga vuxna i diakoniarbetet. Det kunde till exempel innebära att bjuda med ungdomar att delta i besök till servicehem, sjukhus eller fängelser.

UK 2014 tillsätter en arbetsgrupp som skriver ett brev till församlingarna i Borgå stift. Brevet ska innehålla konkreta verksamhetsförslag, samt framhäva vikten av vuxet stöd för de medverkande ungdomarna.

Vi uppmuntrar också ungdomar att engagera sig i diakoniarbetet för att lära sig tjäna och sprida Guds kärlek.

Motion: En gemensam kalenderhemsida

UK:s beslut:

UK förhåller sig positivt till idén om ett kalenderprojekt. På basis av information från Kyrkostyrelsen föreslår utskottet att vi (Borgå stift, genom Kyrkans central för det svenska arbetet) ska delta i det redan existerande webbprojektet genom att uppmuntra församlingarna att aktivt delta i det.

Samtidigt anser vi att Kyrkans central för det svenska arbetet borde utnämna en arbetsgrupp med uppgift att utreda, visionera och bevaka stiftets intressen. Vi anser att UK borde utnämna en eller flera egna representanter till arbetsgruppen.

Vidare uppmanar UK alla UK-deltagare att aktivt informera sina hemförsamlingar om projektet och dess betydelse för den enskilda församlingsmedlemmen.

En reaktion på “Beslut UK2014

  1. Pingback: Att blöta sig fram till solidaritet | Nyckelnbloggen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *