Beslut UK2013

Här kan du öppna hela protokollet som PDF-fil.

Här kan du läsa hela protokollet som e-bok.

Motion om hjälpledarfortbildning
UK:s beslut

Ungdomens kyrkodagar 2013 vill uppmana Borgå stift att ordna en gemensam hjälpledarfortbildning och uppmuntra församlingar att marknadsföra fortbildningen.
UK 2013 uppmanar Domkapitlet att kartlägga och marknadsföra kurser och ledarskapsutbildningar för ungdomar och unga vuxna i Borgå stift och dess väckelserörelser

Motion: Språkgranskning
UK:s beslut
KCSA ansvarar för språkgranskningen av motioner, beslut och de texter som UK skickar ut till olika instanser.

Motion: Samlingar med fokus på församlingen
UK:s beslut
UK 2013 uppmanar församlingar i Borgå stift att reflektera över vad det är att vara församling samt ordna temasamlingar, diskussionstillfällen och kurser om vad en församling är och dess betydelse och roll i dagens samhälle.
Detta för att uppmuntra till att skapa och förtydliga visionen om den egna församlingen.

Motion: Stärk bibelkunskapen
UK:s beslut
UK 2013 uppmanar församlingarna att integrera Bibeln mer i församlingens verksamhet. Detta för att göra Bibeln mer relevant för församlingsborna.

Motion: Begreppet kvinnliga präster ska bort!
UK:s beslut:
UK 2013 tar avstånd från bruket av begreppet ”kvinnopräst”. UK tillsätter en arbetsgrupp med syfte att framföra detta ställningstagande.
Arbetsgruppen bör:

  • Uppmana stiftsfullmäktige att fatta ett principbeslut att i intern och extern kommunikation avstå från bruket av begreppet kvinnopräst. Arbetsgruppen bör också uppmana stiftsfullmäktige att föra frågan vidare till kyrkomötet.
  • Formulera och skicka ställningstagandet till Kyrkpressen och samtliga finlandssvenska dagstidningar.
  • Ur arbetsgruppens text ska framgå i vilka sammanhang bruket av begreppet ”kvinnlig präst” är acceptabelt.

Initiativ till diskussion: Vänförsamlingar i stiftetet
Ärendet ändrades av utskottet till en motion.
UK:s beslut
UK uppmanar ungdomsarbetsledarna att i det egna prosteriet utreda möjligheten att samarbeta med en församling i ett annat prosteri. Vi föreslår att vänförsamlingarna sedan diskuterar hurudant samarbete de vill göra sinsemellan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *