Beslut UK2007

Protokollet från UK 2007 hittar du genom att klicka på denna länk. Öppnas som PDF-fil.

Aktiva lekmän i församlingarna

UK:s beslut:Vi, delegater på Ungdomens Kyrkodagar 2007, vill arbeta för en aktivare roll för lekmännen i det praktiska arbetet i våra församlingar. Detta ger extra resurser och avlastar de församlingsanställda. Vi tror att det behövs en förändring i inställningen till frivilligt församlingsarbete både hos lekmännen och de anställda och avger därför följande löften.

  • Vi uppmanar lekmän att ställa upp som frivilliga i våra församlingar med all sin kunskap och kapacitet.  Vi uppmanar dem också att informera om vilka tillställningar det finns inom våra församlingar där frivilliga behövs. Dessutom vill vi engagera och uppmuntra människor i vår omgivning att delta som frivilliga i dessa tillställningar.
  • Vi uppmanar anställda att engagera frivilliga lekmän i församlingsarbetet också i mera krävande uppgifter

Rösträtt för 16-åringar

UK:s beslut:
Vi, UK 07 understöder Kyrkomötets beslut att utreda en sänkning av rösträttsåldern i kyrkliga
val till 16 år.

Begränsa biskopens mandattid

UK:s beslut:
UK 2007 anser att möjligheterna till en begränsad mandatperiod för biskopen, med
möjlighet till omval, utreds.

Förbjuda porr i TV

UK:s beslut:
Ungdomens kyrkodagar skickar följande text till kommunikationsminister Susanne Huovinen, till samtliga biskopar i Finlands evangelisk-lutherska kyrka och till tidningarna Kyrkpressen, Huvudstadsbladet, Kirkko ja kaupunki och Helsingin sanomat ( i finska tidningar översatt till finska):

Varje år samlas representanter för Borgå stifts ungdomar till Ungdomens Kyrkodagar (UK) för att diskutera aktuella frågor och ta ställning. UK 2007 anser att det ska vara frivilligt att ta del av porr. Man ska inte behöva anstränga sig för att slippa utsättas för porr. Därför motsätter vi oss must carry-kanaler med porr på TV. Dessutom ifrågasätter vi den människo- och sexualitetssyn som förmedlas i all porr, samt de värderingar som styr inom porrindustrin. Vi anser det också vara viktigt att begrunda porrens inverkan på den efterfrågan av sexuella tjänster som leder till människohandel.

Val av suppleant till NAVI-gruppen (Unga vuxnas grupp för
påverkan)

UK:s beslut:
Solveig Vaherkylä (Åbo svenska församling) valdes enhälligt till suppleant i NAVI-gruppen
(Unga vuxnas grupp för påverkan)

Förslag till tid och plats för UK 2008

UK:s beslut:
Ungdomens Kyrkodagar 2008 arrangeras i Åbo. Tidpunkten slås fast av KCSA tillsammans
med de lokala arrangörerna.

Val av arbetsgrupp för planeringen av UK 2008

UK:s beslut:
Ylva Vikström (Kimito församling), Casper Wallén (Ingå församling) och Jonny Österholm
(Vanda svenska församling) valdes till planeringsgrupp för UK 2008.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *