Beslut UK2003

Protokollet från UK 2003 hittar du genom att klicka på denna länk. Öppnas som PDF-fil.

UK 2003 Fattade följande konkreta beslut

Den nya konfirmandplanen och hjälpledarna

UK 2003 anser att församlingarna borde fästa större uppmärksamhet vid att konfirmanderna får en så mångsidig bild som möjligt av församlingen.

Församlingsorienteringen är mer än ett visst antal gudstjänstbesök!

Konfirmanderna borde ha rätt att bekanta sig med olika sektorer inom församlingen. De kunde t.ex bekanta sig med diakonissans, kantorns, prästens och/eller ungdomsarbetsledarens arbete.

Plenum behövs!

Till ungdomsarbetsledare i Borgå stift

Vi på Ungdomens Kyrkodagar (UK) tycker oss ha märkt att tröskeln för att skriva och skicka in motioner i tid verkar ha blivit hög. Till årets plenarförhandlingar har endast två motioner inkommit inom utsatt tid. Dessa behandlade små justeringar i plenarordningen. Efter utsatt tid och ett nödrop från Stiftsrådet har fler initiativ inkommit.

Vi vet att ungdomar har idéer, men tror att de behöver tid att tillsammans förbereda sig på att ta upp frågor på UK. Dessutom behöver de unga få veta vad UK är, dvs. ett ställe att påverka i stiftet och få erfarenheter för framtida bruk. Det bör även tydligt framgå att UK skiljer sig från t.ex. Höstdagarna genom att delegaterna representerar sin egen församling.

Några förslag till hur man kunde uppnå detta är:

informera ungdomarna om UK tidigare på hösten

hålla en eller flera samlingar där man tillsammans funderar på om man vill ta upp ämnen till diskussion

informera om UK i samband med annan församlingsverksamhet (t.ex skriftskola och hjälpledarskolning)

vid behov delegera ärendet till några äldre ungdomar, ungdomsrådet eller liknande om sådant existerar i församlingen.

Ändring i arbetsordningen

I paragraf 6 i UK:s Arbetsordning ändras ”församlingar eller enskilda personer” till ”församlingar och konfirmerade medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samt Stiftsrådet” både gällande motioner och initiativ.

UK 2003 ansåg också att delegaterna bör informeras bättre om hur mötesteknik tillämpas.

UK:s representant i Stiftsrådet

Till UK:s representant i arbetsgruppen för Kristen fostran för perioden 2003-2004 valdes Patricia Högnabba

UK 2004

UK 2004 arrangeras på Lärkkulla den 22-25 januari. Karin Abbor, Karin Erlandsson och Sebastian Djupsjöbacka valdes till planeringsgruppen för UK 2004.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *