Beslut UK2004

Protokollet från UK 2004 hittar du genom att klicka på denna länk. Öppnas som PDF-fil.

Ungdomens Kyrkodagar 2004 med temat Lov, kropp och ära samlade ca 250 ungdomar i åldern 15-30 år från 46 församlingar till Stiftsgården Lärkkulla 22-25.1. Deltagarna diskuterade följande teman och frågor under dagarna:

Sensationslystnad i medierna

Som konsumenter av media kan vi påverka hurudana medier det skapas en efterfrågan på. Ibland söker sig människor till mediernas blickpunkt för att bli sedda, vi kan ta vårt ansvar och se våra medmänniskor också utan mediernas hjälp.

Den andliga vägen istället för den materiella: Lycka är inte samma sak som saker!
Kyrkan är en av de få institutioner som kunnat stå emot reklamens och varumärkens påverkan. Det är viktigt att kyrkan är fri från reklam och att vi lär oss att tänka kritiskt gällande reklam och varumärken.

Kristen i skolan

Var och en ska ha rätt att utöva sin religion, också i skolan. Samtidigt har var och en rätt att inte bli kränkt eller påtryckt av den andras övertygelse. Kristna skolungdomsgrupper som fungerat i det stilla har varit ett viktigt stöd för många.

Olika arbetsformer av församlingarnas ungdomsarbete

Vad är det som gör församlingens ungdomsarbete just till församlingens verksamhet? Åtminstone borde det handla om en gemenskap dit alla är välkomna

Församlingarnas arbete vid yrkesutbildande instanser

Det finns ett stort behov av församlingarnas närvaro vid yrkesutbildande instanser. I högstadier och gymnasier har församlingarna ett arbete som fungerar, men i många fall har kontakterna till de yrkesutbildande instanserna varit bristfällig. UK diskuterade frågan och olika möjligheter att knyta kontakterna igen.

UK 2004 fattade följande konkreta beslut

Vädjan för en rättvisare världshandel

Öppet brev till Finlands utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki

Ungdomens Kyrkodagar samlar årligen ca 200 ungdomsdelegater från hela Borgå stift. Under Ungdomens Kyrkodagar 2004 diskuterade vi bl.a. globaliseringen och dess följder för världsekonomin. Vår oro är stor för att vi i de rika länderna tagit ekonomisk makt över u-länderna genom bl.a. Internationella valutafonden (IMF) och Världshandelsorganisationen (WTO). Det som speciellt oroar oss är den ojämnlika lönefördelningen mellan kvinnor och män i världen, det faktum att FN:s konvention om barnets rättigheter inte följs, och även att bönderna och småföretagen i u-länderna fått lida av den nuvarande politiken som styr globaliseringen.

Uppmaning till församlingarna i Borgå stift att använda rättvisemärkt kaffe

Till församlingarna i Borgå stift och arbetsgrupperna för Ungdomens Kyrkodagar och Höstdagarna

Många av de produkter som vi dagligen köper, bland annat kaffe, kommer från u-länderna. Kaffeanvändningen per person i Finland hör till den största i världen. Numera finns det rättvist kaffe, kaffe som är försett med märket för Rejäl handel (Fairtrade). Märket för Rejäl handel garanterar att de anställde får rejäl ersättning för sitt arbete oh att barnarbetskraft inte används i produktionen av produkten.

UK-04 uppmanar alla församlingar i Borgå stift samt arbetsgrupperna för Ungdomens Kyrkodagar och Höstdagarna att använda Rejält kaffe, te, samt övriga Fairtradeprodukter. Den kristna kyrkan vill stå för fred och rättvisa, då måste vi också göra det i praktiken.

Ungdomens Kyrkodagar 2005

UK 2005 arrangeras på Lärkkulla den 20-23 januari. Till planeringsgruppen för UK 2005 valdes Malin Svahnström (Pargas svenska församling), Benny Salo (Kronoby församling) och Nina Råberg (Norra svenska församlingen).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *