UK-blogg: När frågorna blir svåra vi får öva oss i att lyssna på varandra

img_9457

– Jag vill be er: lyssna på vad människor har att säga! Var tillräckligt modig för att lyssna till människor istället för att sätta dem i lådor och forma bilder av vad ni tror de har att säga, säger Anton Westerlund i talarstolen.

Ungdomens kyrkodagar är inte känt för att skygga undan från svåra frågor. Respekt blev ett viktigt ord när UK17 samlades till årets andra egentliga plenumsession. Lördagsmorgonens första motimg_9448ion ställde UK inför frågan: Vad grundar vi våra beslut på? Diskussionen som följde kretsade kring djupa frågor om sanning, kärlek och tolerans.

Idén om att inleda varje UK med en påminnelse om grunden för UK:s beslut välkomnades, men formuleringen väckte en ingående debatt om hur vi ser på Bibeln som Guds ord.

– Motionens avsikt är inte att såra eller väcka anstöt, vårt mål är att Guds vilja ska ske i alla beslut vi tar, att besluten är tydligt grundade i Guds ord, förtydligar Oscar Rudnäs.

Utskottet hade formulerat ett nytt förslag, där påminnelsetexten blev en bön om att Guds vilja ska ske i UK:s arbete.

– Utskottets förslag utesluter inte, motsäger inte att hela Bibeln är Guds ord, men det är samtidigt något vi alla kan komma överens om: att vi vill att Guds vilja ska ske. Är inte det viktigaste budskapet i Bibeln älska Gud och älska din nästa? frågar Linus Höglund.

Båda förslagen fick stöd i talarstolen under den livliga debatten. Flera ombud påpekade att det kan vara svårt att hitta svaret på alla frågor vi ställs inför i dagens värld i Bibeln, medan andra frågade sig vad vi i så fall har att stå på.

Katrin Björklund och Rebecka Åhman presenterade ett tredje beslutförslag, där påminnelsetexten fokuserade på att UK i sitt arbete representerar unga i Borgå stift och kyrkan.

– Jag tror vi alla behöver påminna oss om varför vi är här, säger Björklund.

Efter en jämn omröstning valde UK att omfatta utskottets förslag. UK beslöt alltså att ordförande varje år när plenum öppnas ska läsa upp texten:

”Vi inleder plenum med bön om att Guds vilja ska få ske och förverkligas genom våra beslut. UK strävar efter att dess beslut ska präglas av Bibelns centrala budskap, sådant som det uttrycks i trosbekännelsen.”

foto: Emma Björklund

Utskottens förslag till beslut och sammanfattningar

13§ Motion: Anställning av säsongsanställda http://bit.ly/2jfU98b

14§ Motion: Vad grundar vi våra beslut på? http://bit.ly/2jGOIlB

15§ Ingen text av utskottet

16§ Motion: Förnya UK:s stadgar  http://bit.ly/2jGKc6Z

Utskottets förslag på nya stadgar: http://bit.ly/2jVi8uf

17§ Initiativ till diskussion: Hänger skriban med i svängarna? http://bit.ly/2iJLDlM

18§ Ingen text av utskottet

19§ Initiativ till diskussion: Konservativ eller liberal http://bit.ly/2kabnYK

20§ Initiativ till diskussion: Hur ska församlingarna förhålla sig till lagen om samkönat äktenskap? http://bit.ly/2jwvltK

21§ Initiativ till diskussion: Vad anser UK om ungdomskvoter till kyrkomötet? http://bit.ly/2iJlO5g

22§ Initiativ till diskussion: Jämlikhet i kyrkan http://bit.ly/2jGU00U

Föredragningslista för UK 2017 publicerad

Nu finns föredragningslistan, motionerna och inläggen till initiativ publicerade under fliken Plenum uppe i menyn.

Föredragningslista

FÖR PLENARFÖRHANDLINGARNA VID UNGDOMENS KYRKODAGAR 2017

 1§ Plenum öppnas

2§ Fastställande av röstlängden

3§ Val av protokolljusterare (2 st) och rösträknare (4 st)

4§ Val av ordförande och viceordförande

5§ Val av sekreterare (1 st)

6§ Fastställande av föredragningslistan

7§ Fastställande av arbetsmetod och beredningsutskottens sammansättning

8§ Uppföljning av besluten från UK 2016

9§ Ungdomsarbetet inom Enheten för kyrkans verksamhet 2016

(Kyrkans central för det svenska arbetet)

10§ Motioner och initiativ till diskussion på UK 2017

– genomgång och opinionsmätning

11§ Ajournering av mötet fram till att utskottsarbetet är slutfört

12§ Ordförande öppnar fortsatta förhandlingar

13§ Motion: Anställning av säsongsanställda

14§ Motion: Vad grundar vi våra beslut på?

15§ Motion: Digitalisera kyrkogångsboken

16§ Motion: Förnya UK:s stadgar

17§ Initiativ till diskussion: Hänger skriban med i svängarna?

18§ Initiativ till diskussion: Ekofastan 2017

19§ Initiativ till diskussion: Konservativ eller liberal

20§ Initiativ till diskussion: Hur skall församlingarna förhålla sig till lagen om samkönat äktenskap?

21§ Initiativ till diskussion: Vad anser UK om ungdomskvoter till kyrkomötet?

22§ Initiativ till diskussion: Jämlikhet i kyrkan

23§ Information från Navi -inflytandegruppen för unga vuxna samt val av Borgå stifts representanter till Navi-gruppen.

24§ Förslag till tid och plats för UK 2017

25§ Val av arbetsgrupp för planeringen av UK 2017

26§ Eventuella övriga ärenden

27§ Förhandlingarna avslutas

Nu var det loppu, slut, over…

Tack till alla delegater, kökspersonal, Lärkkulla, teknisk service och annat löst folk! Har inte så mycket annat att säga. Njut av gudstjänsten och hoppas ni alla får en riktigt trygg hemresa och så tar vi morgondagen med nya kämpatag.

Pro tip: Gå och tuti tidigt idag. Jag tror vi alla är i behov av vår egna säng och sömn. (Int för att jag kommer att göra det…)

Vill tacka för äran att få agera bloggare på UK 2016. Det har varit roligt, och jag hoppas ni uppskattat mina (mer eller mindre) dåliga skämt!