Bussar UK2018

I UK ingår ett reseutjämningssystem som innebär att alla betalar samma deltagaravgift, där resekostnaderna är inräknade, oberoende av varifrån man kommer. Men det betyder förstås att man ska åka med UK-bussen. Om du av någon anledning inte kan använda dig av UK-bussen måste du betala din resa själv, eller anhålla om att församlingen gör det. Eventuella uppdateringar görs på webbsidan evl.fi/uk.

 

Åbolands prosteri

Kontaktperson: Patrik Sundell, 040-312 4406

18.30 Pargas församlingshem

19.15 Aurelia, Åbo

19.30 Siljaterminalen, Åbo 

Ålands prosteri

Kontaktperson: Sonja Winé, 0457-342 7633

 

Pedersöre, Korsholm och Närpes prosteri

Kontaktperson Mi Lassila, 040-310 0449

11.55 Karleby svenska gymnasium, Banérgatan 3

12.15 Ådalens skola, Kronoby, busshållplatsen

12.40 Jakobstad, Yrkeshögskolan Optima, Trädgårdsgatan

12.55 Sursik, Wiklöfarenan

14.00 Korsholms högstadium

14.20 Vasa, Skolhusgatan 26

15.25 Strandhovet R8

15.45-16.30 Paus i Lålby

 

Helsingfors och Mellersta Nylands och Raseborgs prosteri

Kontaktperson: Christer Romberg 050 3433 418

18.30 Matteus kyrkan

19.00 Turisthållplatsen utanför Kiasma

19.40 Grankulla, busshållplatsen vid stadshuset

20.00 Esbo domkyrka, Kyrkparken 5

20.40 Ingå, ST1 bensinstation (gamla 51)

Domprosteriet

Kontaktperson: Ann-Mari Karlsson, 044-7229208

18.00     Lovisa turisthållplats

18.40     Borgå församlingshem

19.10     Sibbo församlingshem

19.35     Dickursby kyrka

20.15     Kyrkslätt församlingshem