Författararkiv: Sara Åström

Planeringsgruppen för UK2018 vald!

För dig som inte var i matsalen på Lärkkulla då röstningsresultatet meddelades i valet av UK2018 planeringsgruppens medlemmar:

Till UK2018 planeringsgruppsmedlemmar valdes: Nicolina Grönroos, Benjamin Häggblom, Maryelle Steffansson och Julia Ämmälä (i alfabetisk ordning). Eftersom det blev en delad tredje plats i rösträkningen, och UKs 50-års jubileum år 2018 kommer att bjuda på extra mycket jobb, beslöt Kyrkans central för det svenska arbetet att ta med fyra personer i planeringsgruppen. Om du har idéer på program, talare eller temagrupper för UK2018 får du gärna vara i kontakt med någon i planeringsgruppen!

Utskottens förslag till beslut och sammanfattningar

13§ Motion: Anställning av säsongsanställda http://bit.ly/2jfU98b

14§ Motion: Vad grundar vi våra beslut på? http://bit.ly/2jGOIlB

15§ Ingen text av utskottet

16§ Motion: Förnya UK:s stadgar  http://bit.ly/2jGKc6Z

Utskottets förslag på nya stadgar: http://bit.ly/2jVi8uf

17§ Initiativ till diskussion: Hänger skriban med i svängarna? http://bit.ly/2iJLDlM

18§ Ingen text av utskottet

19§ Initiativ till diskussion: Konservativ eller liberal http://bit.ly/2kabnYK

20§ Initiativ till diskussion: Hur ska församlingarna förhålla sig till lagen om samkönat äktenskap? http://bit.ly/2jwvltK

21§ Initiativ till diskussion: Vad anser UK om ungdomskvoter till kyrkomötet? http://bit.ly/2iJlO5g

22§ Initiativ till diskussion: Jämlikhet i kyrkan http://bit.ly/2jGU00U

Föredragningslista för UK 2017 publicerad

Nu finns föredragningslistan, motionerna och inläggen till initiativ publicerade under fliken Plenum uppe i menyn.

Föredragningslista

FÖR PLENARFÖRHANDLINGARNA VID UNGDOMENS KYRKODAGAR 2017

 1§ Plenum öppnas

2§ Fastställande av röstlängden

3§ Val av protokolljusterare (2 st) och rösträknare (4 st)

4§ Val av ordförande och viceordförande

5§ Val av sekreterare (1 st)

6§ Fastställande av föredragningslistan

7§ Fastställande av arbetsmetod och beredningsutskottens sammansättning

8§ Uppföljning av besluten från UK 2016

9§ Ungdomsarbetet inom Enheten för kyrkans verksamhet 2016

(Kyrkans central för det svenska arbetet)

10§ Motioner och initiativ till diskussion på UK 2017

– genomgång och opinionsmätning

11§ Ajournering av mötet fram till att utskottsarbetet är slutfört

12§ Ordförande öppnar fortsatta förhandlingar

13§ Motion: Anställning av säsongsanställda

14§ Motion: Vad grundar vi våra beslut på?

15§ Motion: Digitalisera kyrkogångsboken

16§ Motion: Förnya UK:s stadgar

17§ Initiativ till diskussion: Hänger skriban med i svängarna?

18§ Initiativ till diskussion: Ekofastan 2017

19§ Initiativ till diskussion: Konservativ eller liberal

20§ Initiativ till diskussion: Hur skall församlingarna förhålla sig till lagen om samkönat äktenskap?

21§ Initiativ till diskussion: Vad anser UK om ungdomskvoter till kyrkomötet?

22§ Initiativ till diskussion: Jämlikhet i kyrkan

23§ Information från Navi -inflytandegruppen för unga vuxna samt val av Borgå stifts representanter till Navi-gruppen.

24§ Förslag till tid och plats för UK 2017

25§ Val av arbetsgrupp för planeringen av UK 2017

26§ Eventuella övriga ärenden

27§ Förhandlingarna avslutas

Boende under UK

Lite info inför UK: du som är på väg som delegat eller suppleant kan kolla med din ungdomsarbetsledare angåend hurudant boende du har på Lärkkulla, de har nu listor över det. Tyvärr har eposten ut från kyrkans server inte fungerat idag pga strul med Sonera vilket innebär att varken vi organisatörer eller din ungdomsarbetsledare kan svara på ditt mail just nu men vi hoppas att det löser sig så snart som möjligt.