21§ Initiativ till diskussion: Vad anser UK om ungdomskvoter till kyrkomötet?

21§ Initiativ till diskussion: Vad anser UK om ungdomskvoter till kyrkomötet?

Kyrkans framtidskommitté är orolig för att de ungas andel av kyrkomötets ombud inte har ökat utan snarare minskat. Medelåldern för dem som nu sitter i kyrkomötet är 56 år och det finns endast ett ombud under 30 år. Kommittén föreslår i sitt betänkande att vi borde gå in för att ha skilda kvoter för unga mellan 18-30 år. Ungdomskvotering förekommer redan i många lutherska kyrkor t.ex. i Tanzania, Etiopien,USA och i Lutherska världsförbundet. Kommittén skriver att ett alternativ är att

”…varje stift i enlighet med kyrkomötets valordning väljer den 18–30-åriga kandidat på lekmannalistorna som fått flest röster. I praktiken skulle denna princip sporra varje valgrupp att även söka unga kandidater till sina listor. Förutom att de valda ungdomarna deltar normalt i beslutsfattandet kan deras delaktighet ha effekter för diskussionskulturen på kyrkomötet och för kyrkans förnyelsesträvan och image. På samma gång får kyrkan nya ansvarstagare för framtiden.”

Är kvotering ett bra sätt att få med flera unga vuxna i kyrkomötet?

Tanja Holm, Esbo svenska församling, NAVI-representant Cecilia Alameri, Esbo svenska församling, NAVI-representant