Föredragningslistan för UK2018

Föredringslistan publicerad!

Nu finns föredragningslistan och motionerna och diskussionsinitiativen under fliken plenum.

Föredragningslista

FÖR PLENARFÖRHANDLINGARNA VID UNGDOMENS KYRKODAGAR 2018

1§ Plenum öppnas

2§ Fastställande av röstlängden

3§ Val av protokolljusterare (2 st) och rösträknare (4 st)

4§ Val av ordförande och viceordförande

5§ Val av sekreterare (1 st)

6§ Fastställande av föredragningslistan

7§ Fastställande av arbetsmetod och beredningsutskottens sammansättning

8§ Uppföljning av besluten från UK 2017

9§ Ungdomsarbetet inom Enheten för kyrkans verksamhet 2017

(Kyrkans central för det svenska arbetet)

10§ Motioner och initiativ till diskussion på UK 2018
– genomgång och opinionsmätning

11§ Ajournering av mötet fram till att utskottsarbetet är slutfört

12§ Ordförande öppnar fortsatta förhandlingar

13§ Initiativ till diskussion: Hjälpledarnas roll i planeringen av konfirmandarbetet

14§ Initiativ till diskussion: Involvering av unga vuxna och äldre ungdomar i församlingen och skriban.

15§ Initiativ till diskussion: Hur förebygger vi sexuella trakasserier i kyrkan?

16§ Initiativ till diskussion: Trygg i skriftskolan

17§ Initiativ till diskussion: Hur kan kyrkan motverka radikaliseringen av unga?

18§ Motion: Ungdomsarbetsledare behövs!

19§ Motion: Församlingsval 2018

20§ Initiativ till diskussion: ”Vi bygger fred”, men vad betyder det?

21§ Information från Navi -inflytandegruppen för unga vuxna samt val av Borgå stifts representanter till Navi-gruppen.

22§ Förslag till tid och plats för UK 2019

23§ Val av arbetsgrupp för planeringen av UK 2019

24§ Eventuella övriga ärenden

25§ Förhandlingarna avslutas

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *