Föredragningslista för UK 2017 publicerad

Nu finns föredragningslistan, motionerna och inläggen till initiativ publicerade under fliken Plenum uppe i menyn.

Föredragningslista

FÖR PLENARFÖRHANDLINGARNA VID UNGDOMENS KYRKODAGAR 2017

 1§ Plenum öppnas

2§ Fastställande av röstlängden

3§ Val av protokolljusterare (2 st) och rösträknare (4 st)

4§ Val av ordförande och viceordförande

5§ Val av sekreterare (1 st)

6§ Fastställande av föredragningslistan

7§ Fastställande av arbetsmetod och beredningsutskottens sammansättning

8§ Uppföljning av besluten från UK 2016

9§ Ungdomsarbetet inom Enheten för kyrkans verksamhet 2016

(Kyrkans central för det svenska arbetet)

10§ Motioner och initiativ till diskussion på UK 2017

– genomgång och opinionsmätning

11§ Ajournering av mötet fram till att utskottsarbetet är slutfört

12§ Ordförande öppnar fortsatta förhandlingar

13§ Motion: Anställning av säsongsanställda

14§ Motion: Vad grundar vi våra beslut på?

15§ Motion: Digitalisera kyrkogångsboken

16§ Motion: Förnya UK:s stadgar

17§ Initiativ till diskussion: Hänger skriban med i svängarna?

18§ Initiativ till diskussion: Ekofastan 2017

19§ Initiativ till diskussion: Konservativ eller liberal

20§ Initiativ till diskussion: Hur skall församlingarna förhålla sig till lagen om samkönat äktenskap?

21§ Initiativ till diskussion: Vad anser UK om ungdomskvoter till kyrkomötet?

22§ Initiativ till diskussion: Jämlikhet i kyrkan

23§ Information från Navi -inflytandegruppen för unga vuxna samt val av Borgå stifts representanter till Navi-gruppen.

24§ Förslag till tid och plats för UK 2017

25§ Val av arbetsgrupp för planeringen av UK 2017

26§ Eventuella övriga ärenden

27§ Förhandlingarna avslutas

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *