20§ Initiativ till diskussion: Hur skall församlingarna förhålla sig till lagen om samkönat äktenskap?

20§ Initiativ till diskussion: Hur skall församlingarna förhålla sig till lagen om samkönat äktenskap?

Den 1.3.2017 träder den nya äktenskapslagen i kraft. Detta betyder att även kyrkan blir tvungen att fundera på hur vi som kyrka skall förhålla oss till den nya lagen. Kyrkomötet samlas nästa gång i maj 2017. Om kyrkomötet kan ta ställning till frågan då, beror på om utredningen som skall göras är klar före det. Så länge som det inte finns ett gemensamt beslut eller riktlinjer från kyrkomötet är det upp till varje församling att själva avgöra hur de ställer sig i frågan. De måste dock följa kyrkolagen och har fått en del uppmaningar från biskopsmötet om hur man kan bemöta samkönade par.

Den 22.11.2016 beslöt församlingsrådet i Berghälls finskspråkiga församling att deras lokaler får användas gratis av alla och även samkönade par får använda lokalerna för sina bröllopsfester. De beslöt även om att be för samkönade äktenskap under förbönen i söndagsgudstjänsten och att hindersprövningen ska utföras lika för alla par, samt att församlingens präster deltar på samkönade pars bröllopsfester med glada och öppna hjärtan. Denna församling har även skrivit ett initiativ till beslutsfattarna i kyrkan om att förnya kyrkohandboken samt kyrkans föreskrifter för att motsvara den nya lagen om samkönat äktenskap.

Frågan om samkönade äktenskap är en väldigt känslig fråga inom kyrkan men den är en viktig fråga eftersom 5-15% av Finlands befolkning hör till en sexuell minoritet (Statistikcentralen). Även Biskopen i vårt stift uppmuntrar oss att diskutera ärendet, genom sin bok som han gav ut i höst (Björn Vikström, Monta rakkautta).

Borde även församlingarna i Borgå stift ta upp diskussionen om hur de skall ställa sig till samkönade äktenskap och vad den nya lagen kommer att innebära?

 Källor:

http://www.stat.fi/artikkelit/2013/art_2013-09-23_001.html?s=0#1

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/11/11/beslut-om-samkonade-vigslar-drojer

 Cecilia Alameri, Sabina Sweins och Tanja Holm, Esbo svenska församling