20§ Initiativ till diskussion: ”Vi bygger fred”, men vad betyder det?

 

20§ Initiativ till diskussion: ”Vi bygger fred”, men vad betyder det?

Varje år har ett specifikt tema inom området kyrkans fostran. Detta tema tas fram centralt inom kyrkan tillsammans med andra samarbetspartners såsom Finska Missionssällskapet och Nuori Kirkko. Tanken med temat är att det skall handla om något centralt i den kristna tron och att det skall hjälpa församlingar och organisationer att kunna fokusera kring temat i den fostrande verksamheten.

År 2017 var temat ”Nåd”. Under år 2018-2019 är temat ”Fred”. Inför temaåren ”Fred” har en enkät gjorts av Kyrkostyrelsen bland barn och unga samt bland anställda i församlingarna. Man frågade bl.a. hur de svarande tänker kring fred och på vilka områden freden behövs. Fred i hemmen, skolfred, fred på sociala medier, andlig frid, fred i Finland och fred i världen var områden som kom fram i enkäten.

UK2018 har temat ”Vi bygger fred”. Risken finns att talet om fred blir något sött och vackert och att vi inte ser vårt eget ansvar. Men faktum är att bygga fred handlar om hur du och jag bemöter varandra. Många vittnar om att Finland har fått ett hårdare klimat där mobbning och hatprat är vardagsmat. På vilket sätt kan vi inom församlingarna och specifikt inom ungdomsarbetet bygga fred? Finns det områden som UK2018 vill lyfta fram som viktiga ”fredsområden”? Hur skall vi bygga fred på dessa områden?

Fredrik Kass, Kyrkans central för det svenska arbetet