19§ Initiativ till diskussion: Konservativ eller liberal?

19§ Initiativ till diskussion: Konservativ eller liberal?

Är du en konservativ eller liberal kristen? Jag tror inte att jag är den enda som har fått den frågan. Jag tror inte heller att jag är den enda som ibland delar in andra kristna i min omgivning i kategorierna konservativ eller liberal. Men vad innebär det egentligen att vara liberal eller konservativ kristen?

 Jag tror att en indelning i liberala och konservativa är destruktiv, att vår kyrka och dess medlemmar inte mår bra av en sådan indelning. Jag tror att det är destruktivt, inte bara för att en sådan indelning fokuserar på vad som skiljer oss åt istället för på vad som enar oss, utan också för att vi människor är mer komplexa än så. I en fråga kan man ha en åsikt som uppfattas som typiskt konservativ medan man i andra frågor kan ha en typiskt liberal åsikt. Vidare kan indelningen i konservativa och liberala leda till att man identifierar sig som antingen liberal eller konservativ och sedan anammar åsikter som är typiskt liberala eller konservativa utan att fundera på varför man tycker som man gör.

 I Kyrkpressen läste jag för ett tag sedan att evangelisk-lutherska kyrkan i Amerika i en svår fråga kommit överens om att respektera varandras samvetsbundna övertygelser i en respektfull samlevnad i oenighet. I en tid då svåra frågor hotar att splittra vår kyrka kan det vara bra att fundera på vem som egentligen tycker vad, varför vi tycker som vi gör och hur vi ska gå vidare trots dessa olikheter.

 Förslag på diskussionsfrågor:

  • Används begreppen konservativ och liberal i dina umgängeskretsar?
  • Vem använder begreppen: kyrkliga personer, icke-kyrkliga personer, media eller någon annan?
  • Hur påverkar begreppen oss? Hur uppfattar vi dem?
  • Borde vi undvika att dela in oss i liberala och konservativa?
  • Finns det andra kategorier som vi delar in oss i, vilka gör att vi distanserar oss från varandra istället för att diskutera och försöka komma överens?
  • Hur kan vi arbeta för att se förbi våra åsiktsskiljaktigheter och fokusera på det som enar oss?

Pontus Särs, Petrus församling