19§ Motion: Församlingsval 2018

 

19§ Motion: Församlingsval 2018

År 2018 är det dags för församlingsval som hålls vart fjärde år. Vid valet utses församlingarnas kyrkofullmäktige och de kyrkliga samfälligheternas gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsråd. Kyrkofullmäktige är församlingens eller den kyrkliga samfällighetens högsta beslutande organ. Alla kyrkans medlemmar som är 18 år på valdagen kan ställa upp som kandidater i valet. Rösträtt har alla medlemmar som fyllt 16 år. Det här betyder att ungdomar och unga vuxna genom att ställa upp i valet och rösta har en möjlighet att påverka beslutsfattandet i sin egen församling. Denna möjlighet bör utnyttjas.

Temat för församlingsvalet 2018 är #minkyrka. Kandidatuppställningen för församlingsvalet pågår till 15.9.2018 och förhandsröstning är möjlig under fem dagar 6-10.11.2017. Den egentliga valdagen är 18.11.2018. Valtemat öppnar för diskussion kring hurdan din kyrka är och kunde vara och vad kyrkan och församlingsgemenskapen betyder just för dig. Här har du som ung församlingsmedlem en ypperlig chans att föra fram dina och dina vänners åsikter om en hurdan verksamhet ni förväntar er av er församling.

Vi önskar att UK gjorde sin insats för att höja valdeltagande och locka ungdomar och unga vuxna till att ställa upp i valet och att gå till valurnorna. Vallokalernas placering spelar en stor roll i unga och unga vuxnas aktivitet i valet och därför föreslår vi att UK uppmuntrar alla församlingar i Borgå stift att ordna förhandsröstningsställen på skolor och andra läroinstitut.

Vi vill även att UK diskuterar andra strategier för att öka valdeltagandet bland ungdomar.

Förslag till beslut: UK uppmuntrar alla församlingar i Borgå stift att ordna förhandsröstning på skolor och läroinstitut och därmed bidrar till att uppmuntra unga att påverka i sin egna hemförsamling. De som deltagit i UK 2018 tar kontakt med sin egen hemförsamlings valnämnd och församlingsanställda för att säkerställa att beslutet når beslutsfattarna.

Deltagarna i UK 2018 sprider ordet om församlingsvalet och utnyttjar möjligheten att påverka. De strategier som lyfts fram under plenum protokollförs och publiceras på UK:s hemsida och på Facebook.

Tanja Holm, Borgå stiftsrepresentant för NAVI -nätverket för unga förtroendevalda