18§ Initiativ till diskussion: Ekofastan 2017

18§ Initiativ till diskussion: Ekofastan 2017

Ekofastan 2017 vill ta fasta på teman kring hållbar utveckling och ifrågasätta ”slit och släng” mentaliteten.

Gud har gett oss gåvor att förvalta. Naturens resurser är gåvor av Gud som vi fått att förvalta inte förbruka. Kommande generationer skall också kunna leva på vår jord. Även om Jesus skulle komma tillbaka i morgon är vårt uppdrag att vårda skapelsen idag.

Arbetsgruppen för Ekofastan 2017 vill uppmuntra församlingsmedlemmar att vårda sina saker och kläder, att reparera sådan som gått sönder och återanvända sådant som ännu kan användas. Kanske vi också kan använda gamla saker på ett nytt sätt? Vi vill försöka lansera en ny luthersk 96e tes som säger: ”Det är synd att slänga grejer som kunde användas.”

Nu vill arbetsgruppen för Ekofastan 2017 fråga er delegater på UK 2017: Vad kunde man tipsa konfirmander och hjälpledare att aktivt återanvända? Vad i er vardag är sådant som man kunde använda på ett annat sätt, istället för att slänga bort? Kunde man återanvända söndriga jeans på något nytt sätt, eller vad i er vardag ser ni nya användningsmöjligheter för?

Simon Lampenius, koordinator för sociala medier, Kyrkans central för det svenska arbetet

Tomas Ray, stiftssekreterare för mission och internationellt arbete, Borgå domkapitel