16§ Initiativ till diskussion: Trygg i skriftskolan

 

16§ Initiativ till diskussion: Trygg i skriftskolan

Ett av de viktigaste målen i den nya konfirmandhandlingsplanen är att skriftskolan skall vara en trygg plats där man kan få växa i sin egen takt och får vara sig själv. Hur lyckas vi med det och kan vi göra något för att lyckas bättre?

Hur skapar vi trygga ramar när det gäller undervisning/diskussioner? Vågar alla säga sina egna åsikter och finns det gränser för vad man får tycka (t.ex. rasistiska åsikter)? Hur skapar vi trygghet kring andligheten – går det att undvika jämförelser kring vem som är mer/mindre andlig/kristen och behövs det en gränsdragning i vad man som hjälpis lockas dela med sig i en andakt? Går det att skapa en trygg fritid på en skriba fast konfirmanderna ofta bär på sina skol-roller?

Finns det flera situationer där konfirmander kan känna sig otrygga? Vad kan vi som hjälpisar/ledare göra för att stärka konfirmandernas trygghetskänsla?

Matteus ungdom