15§ Initiativ till diskussion: Hur förebygger vi sexuella trakasserier i kyrkan?

15§ Initiativ till diskussion: Hur förebygger vi sexuella trakasserier i kyrkan?

Höstens kampanjer #metoo och #dammenbrister har belyst ett stort problem som genomsyrar hela vår kultur, alla samhällsklasser, skolor och arbetsplatser. Tyvärr är inte heller kyrkan/församlingen en fristad. Vi önskar få igång en diskussion om vad vi kan göra för att öka medvetenheten om problemet i församlingarna. Gör vi vad vi kan för att motverka sexuella trakasserier t.ex. i vår lägerkultur? Hur pratar vi om sexualitet och jämställdhet i skriban och ungdomsverksamheten? Borde vi mer aktivt tänka igenom praktiska arrangemang som t.ex. simvaktande och natikramar, som potentiellt kan kännas som otrygga situationer?

Matteus ungdom