15§ Motion: Digitalisera kyrkogångsboken

15§ Digitalisera kyrkogångsboken

Kyrkogångsboken som används i skriftskolarbetet hjälper ungdomarna att reflektera över sina besök i gudstjänster, kyrkokonserter, ungdomssamlingar mm. Kyrkogångsboken erbjuder en logg över vad man varit med om och upplevt, i form av en dagbok över de gudstjänster och annan verksamhet konfirmanderna deltar i. Detta känns som ett föråldrat sätt att få konfirmanderna att reflektera över besöken. Konceptet behöver utvecklas så att ungdomarna som går skriftskolan skulle få mera ut av besöken, samt kunna föra dagbok på ett lättare sätt.

I Sverige använder flera församlingar applikationen ”konfirmand”, där konfirmanderna för dagbok över sina gudstjänstbesök på ett modernt sätt. Applikationen baserar sig på kyrkogångsboken och administreras av Verbum förlag AB. I appen kan man ta bilder, skriva sin egen bön, fundera på dopet eller kolla upp symboler. Efter en ifylld kyrkogång kan besöket direkt skickas till en ungdomsarbetledares e-post. Samtidigt som man sparar det man skrivit in fyller man i ungdomsarbetsledarens e-post i en angiven ruta och trycker på skicka. Då kan hen genast se vad konfirmanden fyllt i. Detta skulle även underlätta bokföringen för ungdomsarbetsledarna under skriftskoletiden om gudstjänstbesöken samt de förbestämda träffarna.

Förslag till beslut:

  • UK belsuter om att tillsätta en arbetsgrupp som utreder möjligheterna att digitalisera kyrkogångsboken som används i skriftskolan samt utformar en applikation för telefoner eller utreder om rätt och möjlighet att använda applikationen som skapats av Verbum förlag AB.
  •  UK uppmanar församlingarna att vara kreativa i sitt arbete med ungdomarna och använda digitala redskap i skriftskolan

 Cecilia Alameri, Sabina Sweins och Tanja Holm, Esbo Svenska församling