14§ Motion: Vad grundar vi våra beslut på?

14§ Motion: Vad grundar vi våra beslut på?

Vi tycker att det vore bra att diskutera och fundera kring vad vi som delegater och representanter här på UK grundar våra beslut på. Men för att kunna fundera på det så behöver vi kanske först fundera på: vad jag personligen grundar mina beslut på? Vad har högsta auktoritet i mitt liv då det kommer till mina värderingar och beslut jag gör? Det finns massor med saker som hela tiden påverkar oss, så vad skall vi lyssna till? Vad är sanningen? Vad är det rätta? Vad skall vi utgå ifrån? Utgår vi från Gud och Hans syn, eller utgår vi från oss själva och vår egen syn 

Vi tror att hela Bibeln är Guds ord. Den evangelisk-lutherska kyrkan erkänner också ”Sola Scriptura”, dvs. att endast bibeln ska vara grunden för den kristnes livsstil och ställningstaganden. 

Och även om vi kommer från olika traditioner och har olika bakgrund, så tror vi ändå på samma sak, att Jesus Kristus dog och uppstod för vår skull. Eftersom vi är Guds församling och hans folk, vill vi lyfta fram att Bibeln borde ha högsta auktoritet i de beslut vi fattar, också här på UK. Vi vill ju framför allt att Guds vilja skall ske, framom vår egen. Vi hoppas på en kärleksfull, öppen och givande diskussion där olika synpunkter och åsikter får komma fram! 

Bibelverser för vidare läsning: 2 Tim 3:16, 2 Petr 3:14-18, Joh 17, Matt 5:17-20; 24:35, Ps 119:105, 1 Tess 2:13, Hebr 4:12 

Förslag till beslut:  

Varje år när vi öppnar plenum vill vi påminna oss själva och församlingen, genom att läsa upp detta, att:  

”Vi tror att hela Bibeln är Guds ord. Eftersom vi är Guds församling och Hans folk, vill vi lyfta fram att Bibeln har den högsta auktoriteten i de beslut vi fattar. Vi vill att Guds vilja skall ske, framom vår egen.” 

Frank Nylund, Vörå församling

Oscar Rudnäs, Nykarleby Församling