13§ Motion: Anställning av säsongsanställda

13§ Motion: Anställning av säsongsanställda

Det finns mycket olika principer för anställning av säsongsanställda på olika håll i Svenskfinland. Ofta blir församlingsaktiva ungdomar från den egna församlingen eller unga vuxna med kontakter i församlingen från tidigare anställda på säsongsbasis. Att hitta sommarjobb som säsongs- ungdomsarbetsledare eller säsongsteolog idag är svårt, om man inte har ett eget brett nätverk i församlingar.

I de finskspråkiga stiften är det vanligt att öppna upp arbetsmöjligheterna för alla. Genom att annonsera om lediga arbeten, även säsongsjobb, ges en mer rättvis möjlighet för alla att söka och få jobb.

Förslag till beslut:

UK besluter om att uppmana församlingarna i Borgå Stift att öppna upp sina anställningar av säsongsarbetare för allmänheten så att alla har möjlighet att söka anställningarna.

Cecilia Alameri, Sabina Sweins och Tanja Holm, Esbo Svenska församling