Strategier för församlingsvalet och unga

UK2018 tog ett beslut kring församlingsvalet och unga. Följande beslut togs och dessa strategier diskuterades. 

UK:s beslut: UK uppmuntrar alla församlingar i Borgå stift att ordna förhandsröstning på skolor och läroinstitut och därmed bidrar till att uppmuntra unga att påverka i sin egen hemförsamling. De som deltagit i UK 2018 tar kontakt med sin egen hemförsamlings valnämnd och församlingsanställda för att säkerställa att beslutet når beslutsfattarna.

 

Strategierna som UK diskuterade kring unga och församlingsvalet är följande:

 

  • Om skolorna inte tar emot kan förhandsröstningstillfällen ordnas på platser i närheten av skolor och andra ställen som är naturliga för ungdomar, t.ex. bibliotek, mataffär, köpcenter och ungdomslokal.
  • I skriftskolan tas upp om vad församlingsvalet är, och hur det påverkar församlingen på ett mera lättförståeligt sätt. Vi uppmanar att använda Navis material (naviryhma.fi) som är enkelt att förstå. Mera info hittas på info.forsamlingsvalet.fi
  • Ta med äldre frivilliga ungdomar som förebilder att uppmuntra folk att rösta, samt vägleda vid röstningstillfällen.
  • Ordna informationstillfällen för äldre ungdomar, där man kan diskutera om församlingsvalet. Vad det innebär att ställa upp och vad man binder sig till.
  • Församlingarna kan informera studerande att förhandsröstningen inte är bunden till den egna församlingens vallokal. Utan man kan rösta i sin hemförsamlings val var som helst inom Finland under förhandsröstningen.
  • Församlingen kan uppmuntra att hålla möten under tider som är lämpligare för unga (inte mitt i veckan).

Att bjuda på mat i samband med information om församlingsvalet kan öka intresset för tillfällena

Prosterisamlingar och utskott

Prosterisamlingar fredag kl. 13-13.30 

Domprosteriet  Kapellet
Mellersta Nylands prosteri  Galleriet
Helsingfors prosteri  Auditoriet
Raseborgs prosteri  Biblioteket
Åbolands prosteri  Stora U
Ålands prosteri  Klassrum 3
Närpes prosteri  Lilla U
Korsholms prosteri  Caféet
Pedersöre prosteri  Klassrum 1

 

Utskottsarbete fredag 13.30-15.00

§13 Initiativ till diskussion: Hjälpledarnas roll i planeringen av konfirmandarbetet Stora U
§14 Initiativ till diskussion: Involvering av unga vuxna och äldre ungdomar i församlingen och skriban Stora U
§15 Initiativ till diskussion: Hur förebygger vi sexuella trakasserier i kyrkan? Klassrum 3
§ 16 Initiativ till diskussion: Trygg i skriftskolan Biblioteket, bakre delen
§17 Initiativ till diskussion: Hur kan UK motverka radikalisering av de unga? Biblioteket, främre delen
§18 Motion: Ungdomsarbetsledare behövs Galleriet
§19 Motion: Församlingsval 2018 Pentry, vån 1, huvudbyggnaden
§20 Initiativ till diskussion: ”Vi bygger fred”, men vad betyder det? Klassrum 1

Föredragningslistan för UK2018

Föredringslistan publicerad!

Nu finns föredragningslistan och motionerna och diskussionsinitiativen under fliken plenum.

Föredragningslista

FÖR PLENARFÖRHANDLINGARNA VID UNGDOMENS KYRKODAGAR 2018

1§ Plenum öppnas

2§ Fastställande av röstlängden

3§ Val av protokolljusterare (2 st) och rösträknare (4 st)

4§ Val av ordförande och viceordförande

5§ Val av sekreterare (1 st)

6§ Fastställande av föredragningslistan

7§ Fastställande av arbetsmetod och beredningsutskottens sammansättning

8§ Uppföljning av besluten från UK 2017

9§ Ungdomsarbetet inom Enheten för kyrkans verksamhet 2017

(Kyrkans central för det svenska arbetet)

10§ Motioner och initiativ till diskussion på UK 2018
– genomgång och opinionsmätning

11§ Ajournering av mötet fram till att utskottsarbetet är slutfört

12§ Ordförande öppnar fortsatta förhandlingar

13§ Initiativ till diskussion: Hjälpledarnas roll i planeringen av konfirmandarbetet

14§ Initiativ till diskussion: Involvering av unga vuxna och äldre ungdomar i församlingen och skriban.

15§ Initiativ till diskussion: Hur förebygger vi sexuella trakasserier i kyrkan?

16§ Initiativ till diskussion: Trygg i skriftskolan

17§ Initiativ till diskussion: Hur kan kyrkan motverka radikaliseringen av unga?

18§ Motion: Ungdomsarbetsledare behövs!

19§ Motion: Församlingsval 2018

20§ Initiativ till diskussion: ”Vi bygger fred”, men vad betyder det?

21§ Information från Navi -inflytandegruppen för unga vuxna samt val av Borgå stifts representanter till Navi-gruppen.

22§ Förslag till tid och plats för UK 2019

23§ Val av arbetsgrupp för planeringen av UK 2019

24§ Eventuella övriga ärenden

25§ Förhandlingarna avslutas

Skriv motioner och diskussionsinitiativ till årets UK

Skriv själv eller samla ihop andra UK-delegater och skriv ihop en motion eller ett diskussionsinitiativ till årets UK. Det kan vara om något som berör dig personligen eller ett ämne som är aktuellt nu i församlingen eller i samhället. Ett ärende som du/ni vill att andra ungdomar skall få chans att fundera över och prata om. Diskussionsinitiativen och motionerna behandlas sedan i utskott förrän de tas upp på plenum. Motioner och diskussionsinitiativ sänds till fredrik.kass@evl.fi senast 28 december 2017.

Här ser du skillnaden mellan motion och diskussionsinitativ:

UK:s arbetsordning

Välkommen med på UK 25-28.1.2018 på Lärkkulla i Karis!

Anmälningen till UK 2018 har börjat, planeringsgruppen hälsar dig varmt välkommen! UK är din möjlighet att påverka i plenum, mingla med nya och gamla bekantskaper från olika håll i Svenskfinland, delta workshops och fira mässa och andakter tillsammans. År 2018 blir det dessutom fest eftersom UK fyller 50 år! Anmäl ditt intresse till din ungdomsarbetsledare eller kyrkoherde och kom med, vi bygger fred!

Planeringsgruppen för UK2018 vald!

För dig som inte var i matsalen på Lärkkulla då röstningsresultatet meddelades i valet av UK2018 planeringsgruppens medlemmar:

Till UK2018 planeringsgruppsmedlemmar valdes: Nicolina Grönroos, Benjamin Häggblom, Maryelle Steffansson och Julia Ämmälä (i alfabetisk ordning). Eftersom det blev en delad tredje plats i rösträkningen, och UKs 50-års jubileum år 2018 kommer att bjuda på extra mycket jobb, beslöt Kyrkans central för det svenska arbetet att ta med fyra personer i planeringsgruppen. Om du har idéer på program, talare eller temagrupper för UK2018 får du gärna vara i kontakt med någon i planeringsgruppen!