Program

De programpunkter som är gemensamma med Ungdomens kyrkodagar är med fet stil

Klicka här för att se programmet för Dövas kyrkodagar.

Klicka här för att se programmet för Barnens kyrkodagar.

Fredag 27.1.

16.00 Anmälning och registrering
17-19 Middag
19.15 Sing in
19.30 Kyrkodagarna öppnas
19.50 Expedition kyrka, biskop Hans Stiglund
20.30-21.45 Kvällsmål
22.00 Iona-mässa i Brändö kyrka

Lördag 28.1.

8.45 Sing in
9.00 Morgonbön på teckenspråk, översätts till svenska
9.15 Presentation av mässan på finlandssvenskt teckenspråk
9.30 Från möte till identitet, biskop Hans Stiglund
10.30 Våga vara kyrka, författaren Maria Küchen, samtal i smågrupper
11.45-13.45 Lunch
14.00 Temagrupper
15.30 Mellanmålsfrukt
16-18 Seminarier
17.30-19.30 Middag
19.45 Gemenskapskväll i Trefaldighetskyrkan
21.30 Musikcafé i kryptan i Trefaldighetskyrkan, musik med
Los Pastores

Söndag 29.1.

10.00-10.45 Expedition Generation. Möten över generationsgränserna
biskop Björn Vikström, UK:s ordförande, kandidater i kyrkomötesvalet
10.45-11.15 Förmiddagskaffe
11.15 Busskytteltrafik till kyrkan
12.00 Televiserad festmässa i Trefaldighetskyrkan
13.15 Hemfärd

Då inget annat anges hålls programmet i Vasa universitets lokaler på Brändö, Wolffskavägen 34.