Transport

Det ordnas gemensamma resor från prosterierna i södra Finland till Vasa.
Start fredagen den 27.1 ungefär mitt på dagen och returresan sker efter festmässan på söndagen den 29.1.
På returresan serveras ett smörgåspaket som lunch. Anmäl dig till resan till kontaktpersonen för ditt prosteri, som också ger mera information om ressätt, tidtabell och pris för transporten.

Anmäl dig till transporten senast den 2 januari 2012.

Kontaktpersoner:
Mellersta Nylands prosteri: Ann-Christin Lintula
tel. 09-8050 3211, 050-432 7526, e-post ann-christin.lintula@evl.fi

Helsingfors prosteri: Bo Ekman
tel. 09-23 40 77 69, e-post bo.ekman@evl.fi

Domprosteriet: Fjalar Lundell
tel. 045- 67 32 42, e-post fjalar.lundell@evl.fi

Raseborgs prosteri: Kjell Wikström
tel. 040-821 53 27, e-post bejsman@gmail.com

Åbolands prosteri: Tove Peltoniemi
tel. 040-3417 458, e-post tove.peltoniemi@evl.fi

Ålands prosteri: Maria Sjölund
tel. 0457-3613463, e-post:maria.sjolund@evl.fi