Seminarier

Lördag kl. 16-18 ordnas två parallella seminarier.

På svenska i Finland – vårt gemensamma uppdrag

Centrala finlandssvenska institutioner (”Väktarna” för det finlandssvenska) möts i ett
samtal om svenskan i Finland. Hur kan vi tillsammans hitta nya vägar för framtiden?
Bror Träskbacka, Kyrkans central för det svenska arbetet, Christina Gestrin,
Finlands svenska Folkting, Wivan Nygård-Fagerudd, Svenska kulturfonden,
May Wikström, Kyrkpressen, Björn Sundell, tankesmedjan Magma m.fl.
Diskussionsledare: Sixten Ekstrand, stiftsdekan.

Lagom varar längst
Hur mycket behöver vi för att må bra? Hur mycket vill vi ändra på för att andra
ska må bra? Vad är lagom i människans förhållande till världen, skapelsen och
medmänniskorna? Hur mycket hänger på strukturer, hur mycket på individen? Ett samtal om måttfullhet med biskop Björn Vikström, familjeterapeut TD Yvonne
Terlinden, veteranpolitikern Håkan Nordman m.fl. Diskussionsledare: Pia
Kummel-Myrskog, ledande branschsekreterare för diakoni och samhällsansvar.