Temagrupper

Välj en grupp och två som reserv

 1. Expedition Kyrka
  Vad är vår kyrka och vad ska den vara? Detta funderar vi över tillsammans med biskoparna Björn Vikström och Hans Stiglund från Borgå respektive Luleå stift. Fokus ligger på kyrkan som gemenskap och relationen kyrka – samhälle. Kom med och bidra till diskussionen, ställ en fråga, kom med ett påstående!
  Expeditionen leds av teologiestuderandena Liisa Mendelin och Mattias Boije.
 2. Bibelsyn eller bibeltolkning?
  Är Bibeln Guds ord eller människors ord, eller är båda sanna? Bibeln kan vi närma oss som en helhet ur ett principiellt perspektiv. Vi kan också låta en Bibeltext tala till oss för att konkret se vad vi då tar till oss. I den här gruppen kommer vi att gå in i texten Matteus 25:14-30 (Liknelsen om talenterna). Vi funderar vilka infallsvinklar som känns relevanta för just den här texten och låter dessa bli konturer för vår egen bibelsyn.
  Ulrik Sandell
  , kyrkoherde i Grankulla svenska församling

  Moderator: Stefan Myrskog, ledande branschsekreterare för kristen fostran
 3. Frontalkrock eller möte?
  Både inom kulturen och i kyrkan brottas man med de djupaste frågorna som rör det existentiella; liv och död, kärlek och svek, godhet och ondska. Ändå verkar det som att kulturen och kyrkan har svårt att mötas. Hur kan kyrka och kultur finna utrymme på den gemensamma arenan och föra dialog med varandra?
  Maria Küchen, författare
  Moderatorer: chefen för Wasa teater Ann-Luise Bertell och
  branschsekreterare Maria Sten
 4. På hal is
  Kom med på en utfärd med långfärdsskridskor. Bär inte isen gör vi något annat hurtigt.
  15 personer ryms med. Till de anmälda skickas skild info om utflykten.
  Friluftsledare Olof Jern
 5. Expedition innebandy INHIBERAD
 6. Expedition spelhåla
  I Brändö församlingscentrums källare finns en 8-filig bilbana, pingisbord, biljardbord etc.
  Kom med och leka!
  Jukka Ihatsu
  och Tommi Hakkarainen, ungdomsarbetsledare
 7. Gospelaerobic
  Kom med och svettas på ett träningspass till gospelmusik.
  Tiia Valkeejärvi, ungdomsarbetsledare i Vasa finska församling
 8. Kyrkan i skolan
  Vad behöver vi tänka på för att samarbetet mellan församlingen och skolan ska fungera så bra som möjligt och verkligen tillföra någonting positivt åt alla? Skolelever, en rektor och en ungdomsarbetsledare framför sina tankar. Tillsammans delar vi erfarenheter och funderar på både teori och praktik.
  Medverkande: Kajsa Karlsson, Bernt Klockars, Marlen Talus-Puzesh, Helena Sandberg m.fl.
 9. Sociala medier för förtroendevalda
  Ska man kunna tralla i takt med kyrkokören på Youtube? Borde diakonissan chatta, pastorn twittra och varje ungdomsarbetsledare få ha en egen laptop? Och är webbnärvaro arbetstid?
  Diskussion kryddad med konkreta exempel från Åbo svenska församling (Mia Bäck) och Matteus församling (Daniel Jakobsson) om församlingsarbete och sociala medier. Inga förhandskunskaper krävs och kaffe utlovas.
  Webbpräst Jessica Högnabba och projektchef Hannu Majamäki
 10. Kyrka för alla
  Då gudstjänsten är de döptas samlingsplats så kan vi inte nöja oss med att endast en del av församlingen ryms med. Barn, personer med funktionshinder och teckenspråkiga har rätt att känna sig delaktiga i gudstjänst- och församlingsgemenskapen. Tillgängligheten är en fråga som långt handlar om våra attityder och vilja till anpassning.
  Anne Holländer, branschsekreterare för barn och familjearbete, är insatt i förverkligande av barnkonsekvensbedömning i kyrkans beslutsfattande.
  Björn Öhman
  är omsorgspräst
  i Svenskfinland och jobbar tillsammans med personer med funktionshinder.
  Dövprästen Maria
  Lindberg jobbar bland finlandssvenska döva och Riitta Kuusi leder dövarbetet på Kyrkostyrelsen.
  • Det talade översätts till teckenspråk och teckenspråk till svenska.
 11. Framtidsmöjligheter i Kongo
  -ett samtal om möjligheter och resurser i ett krigshärjat land
  Journalisten Kaj Kunnas och minister Elisabeth Rehn samtalar om den internationella diakonins möjligheter i Kongo när det gäller att stöda de resurser och behov som finns på lokalt plan.
  Seminariedeltagarna har möjlighet att delta i samtalet. Kyrkans Utlandshjälps projekt Vi bygger en skola i Kongo är underlag för samtalet.
  Se närmare
  www.kyrkansutlandshjalp.fi/skolan.
 12. Möte med respekt
  Hur möter jag människor med annan religion eller kultur än min egen? Vilka är ingredienserna för ett möte med respekt? Att våga lyssna, identifiera gränsen mellan tro och kultur samt fördomar är faktorer som påverkar oss i mötet med andra. De här frågorna tar vi upp i gruppen.
  Martin Sandberg, missionssekreterare i Vasa
  svenska församling
 13. Att se på ett annat sätt INHIBERAD
 14. Levande bibliotek
  ”Låna” en invandrare eller en teckenspråkig person och möts, hitta ett sätt att kommunicera och låt ömsesidiga fördomar komma på skam.
  Gina Rivera, Oskar Lönnholm m.fl.
 15. Tillsammans kan vi
  Prata kan vi alla. Prata så att andra förstår vad man vill ha sagt kan ibland vara knepigare. En parrelation startar oftast i en ömsesidig vilja att förstå varandra. Ändå blir det inte alltid så. Vi tänker att detta hänger ihop med att vi sällan är bara två i en relation, utan där finns också våra egna föräldrar och syskon med på ett hörn. Inte bokstavligt kanske, men i vårt sätt att känna, reagera och tolka varandra syns spåren av dem. Vi tänker också att detta inte enbart är till nackdel, utan i detta finns mycket av de resurser vi bär på och som vi tillsammans kan upptäcka
  när vi formar vår egen unika gemenskap.Febe Westerlund, diakonissa och
  familjerådgivare Leif Westerlund
 16. Nyckelord för tilltalande texter
  Reklam föds av ett antagande: det är möjligt att skapa texter som dröjer kvar i människans medvetande. Till den grad att hon ändrar sitt beteende och köper en ny typ av frukostflingor en dag, eller rentav börjar donera blod. I båda fallen har orden fått ett liv utanför sig själva.
  Under seminariet granskar vi välskriven reklam och funderar på olika sätt att använda ord i engagerande syfte – utan att missbruka ordens makt.
  Saara Fernström och Eva Gädda, som båda
  jobbar som copywriter
 17. Solfångare – ljus i världen
  Kropp och själ: teknik och andlighet – det är två nyckelområden när vi funderar kring vårt sätt att leva i världen. Vad kan vi göra för att hejda miljökatastrofen? Och vad ger oss mod och uthållighet att ta itu med det? I temagruppen bekantar vi oss med sätt och möjligheter att integrera skapelsetro och naturvetenskapliga insikter. Dessutom får du tips hur du konkret kan göra något för miljön, t.ex. genom att själv bygga sina solfångare. Med ett solvärmesystem kan man täcka över 50 % av det årliga varmvattenbehovet i ett hus.
  Claus Terlinden är ordförandeför KCSAs miljöarbetsgruppen och jobbar gärna för en grönskande kyrka, Solvärme-entusiasten Daniel Lindström har skrivit Handbok för självbygge av solfångare. Han upprätthåller webbplatsen www.solportalen.fi
 18. Stickstugan
  Sjömanskyrkan i Helsingfors behöver varma vantar och sockor att dela ut till sjömän från varmare trakter. Sticka så mycket du hinner!
  Du kan hämta ut garn och stickor på fredag och lördag mellan 9 och 11. Du kan också sticka en lapp till en Moder Teresa-filt. Kom och få goda tips i sticktips i stickstugan! Vi tar också emot dina restgarner. Också för teckenspråkiga.
  Stugvärdinnor är Lisa Särs och Sofia Böckelman.
 19. Expedition Doing good.
  Kom och bekanta dig med diakonin i Vasa. Vi går ut för att visa konkret omsorg om våra medmänskor genom servering från vår parkkärra. Begränsat antal deltagare.
  Diakoniarbetarna i Vasa svenska församling.
 20. Kör för alla
  En välblandad kör för alla oavsett ålder, kön och sångfärdighet.
  Sofie Björkgren-Näse, mångsysslande musiker