Dövas kyrkodagar

Dövas Kyrkodagar 28-29 januari 2012

Hela programfoldern hittar som PDF i högra spalten.

Se en video där dövpräst Maria Lindberg berättar om programmet på Dövas kyrkodagar (Du styrs till Teckenekos webbplats).

Kom med och upptäck något nytt!

Kyrkodagarnas tema är expedition. Det betyder upptäcktsfärd. Livet kallas ibland för en resa. Gud är som en hemlighetsfull färdledare. Han visar vart vi är på väg men  berättar inte resans mål i förväg. Vi möter nya personer och situationer varje dag. Det kommer vi också att göra på kyrkodagarna.

Kyrkodagarna ordnas i år tillsammans med Ungdomens kyrkodagar, UK. UK är en ”miniriksdag” inom kyrkan. UK är ett sätt för ungdomar att föra fram sina åsikter. Nu har också du möjligheten att träffa olika personer i Borgå stift och tala med dem.

Under kyrkodagarna möts tre kulturer: dövas, hörande vuxnas och ungdomarnas kultur. Det finns både tolkat och teckenspråkigt program. På det sättet kan vi få en inblick i varandras kulturer. Jag hoppas det blir ett möte som ger mycket till oss alla!

Kom med och upptäck något nytt!

Hälsar,

Maria Lindberg, dövpräst


Dagsprogram


Då inget annat anges hålls programmet i Vasa universitets lokaler, Wolffskavägen 34.

Lördag 28 januari 2012

9.00                Morgonandakt, Janne Kankkonen (Tolkas till talad svenska)
9.15                Mässan och förrättningarna på finlandssvenskt teckenspråk (kort presentation för alla). Janne Kankkonen.
9.30                Tal av Hans Stiglund, biskop i Luleå stift i Sverige. Rubrik: Från möte till identitet. (Tolkas till teckenspråk)
10.30              Aktuellt från KCSA och mera detaljerad info om mässan och förrättningarna på teckenspråk. Maria Lindberg och Janne Kankkonen
12.00-13.45     Lunch
14.00              Temagrupper, välj en.

Expedition innebandy

Kom med och spela innebandy! Ta egen utrustning med. Ingen tolkning. Ungdomsarbetsledarna Robert Kronqvist och Mats Nylén

Stickstugan
Sjömanskyrkan i Helsingfors behöver varma vantar och sockor att dela ut till sjömän från varmare trakter. Du kan också sticka en lapp till en Moder Teresa-filt. Garn och stickor finns i stickstugan. Ingen tolkning. Stugvärdinnor: Lisa Särs och Sofia Böckelman.

Kyrka för alla. Tillgänglighetsprogrammet och Barns rättigheter.

Alla är vi döpta. Alla är vi en del av församlingen. Hur kan alla – döva, hörande, barn, vuxna, funktionshindrade m.fl. – ta del i gudstjänsten och församlingens verksamhet på bästa sätt? Kom med och fundera kring tillgänglighet och en Kyrka för alla. Anne Holländer & Björn Öhman & Riitta Kuusi (Tolkas till teckenspråk)

15.30              Mellanmålsfrukt
16.30              Gudstjänst (=mässa) på finlandssvenskt teckenspråk. Brändö kyrka.
17.30-19.30     Middag

Söndag 29 januari 2012

12.00              Gemensam festmässa i Trefaldighetskyrkan. Mässan tolkas både i kyrkan och i TV. Sändingen börjar kl. 14.00 i FST5.
13.15              Hemfärd


Arrangörer: Kyrkans central för det svenska arbetet, Vasa svenska församling, domkapitlet i Borgå stift och stiftsgården Lärkkulla.

Praktisk information

Pris: 30 €

Barn under 15 år gratis deltagande.
Barn 4-10 år äter för halva priset, barn under 4 år äter gratis.

Måltidspriser

Lördag

Lunch:                                   8,00 €
Mellanmål (fruktsallad):          2,00 €
Middag:                                 8,50 €

Logi och inkvartering på hotell

Var och en bokar själv sin inkvartering. Inkvarteringen ingår inte i priset för kyrkodagarna. Vi har gjort blockbokningar på nedanstående hotell för kyrkodagsbesökare. Notera att sista bokningsdatum varierar mellan hotellen, samt de olika bokningskoderna. Läs mera om blockbokningarna här.

Transport från södra Finland

Det ordnas transport från prosterierna i södra Finland till Vasa. Resorna startar fredagen den 27.1 ungefär mitt på dagen och returresan sker efter festmässan på söndagen den 29.1. På returresan serveras ett smörgåspaket som lunch. Du anmäler dig till transporten till kontaktpersonen för ditt prosteri, som också ger mera information om rutt, tidtabell och pris. Mera information hittar du här. Anmäl dig till transporten senast den 2 januari 2012.

Anmälning

Anmäl dig senast måndagen 20 december 2011!

Eventuella ändringar i anmälan eller avbokningar kan göras kostnadsfritt senast 11.1.2012 Avbokar du 12–18.1 måste du betala kostnaderna för de måltider du anmält sig till. Avbokar du efter 19.1 måste du betala hela priset för kost och deltagande. En faktura skickas till de anmälda före dagarna. Anmälningen görs till Maria Lindberg, per e-post maria.lindberg(a)evl.fi, per telefon 050-342 71 29 eller per post till Maria Lindberg, PB 185, 00161 Helsingfors.