Priser

Programpriser

Hela tiden: 40 €
Lördag:30 €
Fredag-lördag: 35 €
Lördag-söndag: 35 €
Barn under 15 år
gratis deltagande.

Måltidspriser

Hela tiden: 35 €
Fredag:
Middag: 8,50 €
Kvällsmål: 5,50 €
Lördag:
Lunch: 8,00 €
Mellanmål (fruktsallad): 2,00 €
Middag: 8,50 €
Söndag:
Förmiddagskaffe med saltbit:
4,50 €Barn 4-10 år äter för halva
priset, barn under 4 år
äter gratis.

 
Eventuella ändringar i anmälan eller avbokningar kan göras kostnadsfritt senast
11.1.2012. För avbokningar som görs 12–18.1 debiteras kostnaderna för de
måltider man anmält sig till. Vid avbokning efter 19.1 debiteras hela priset för kost
och deltagande. En faktura skickas till de anmälda före dagarna.
Kolla med din hemförsamling om ekonomiskt stöd för ditt deltagande i kyrkodagarna.