Barnens kyrkodagar

Här kan du öppna hela foldern med programmet för barnens kyrkodagar i PDF-format.

OBS! Programmet anpassas beroende på hur många barn som anmäler sig.

Lek och äventyr erbjuds för barnen på Barnens kyrkodagar

På Kyrkodagarna i Vasa 2012 erbjuds ett digert program för barn i olika åldrar. Upplägget för barnprogrammet ger föräldrar möjlighet att själva följa med kyrkodagsprogrammet.

0-3 åringar

Lördag
Lekrum för barn 0-3 år tillsammans med egen nära anhörig på Vasa universitet

Söndag (under gudstjänsten)
Lekhörna i kryptan i Trefaldighetskyrkan

——————————————————————————————–

3-6 åringar

Lördag
9-10.30          Dagklubb (musik & rörelse, pyssel, fri lek, bibelberättelse)
10.30–12       Dagklubb
14–15.30       Dagklubb

Söndag (under gudstjänsten)
11.30–13.15  Söndagsskola, lillklass på Vasaesplanaden 3 E, bottenvåningen (dagklubben)


——————————————————————————————–

7-12 åringar

Lördag
8.45–12         Spel & lek, pyssel och Expedition kyrkoår
13.45–15.45 Temagrupper, välj en av dessa:

A: Skattjakt
Jakten på skatten sker inne eller ute beroende på vädret. Vad hittar du när du kommer fram?. Kläder enligt väder. Ledare: ungdomarbetsledare och hjälpledare i Vasa svenska församling. Samlingsplats: Brändö församlingsgård.

B: Skaparhörna
För dig som gillar papper, pennor, lim, garn och pyssel av alla de slag. Här är det ingen hejd på fantasin! Utrymme: Brändö församlingsgård, dagklubben. Ledare: ungdomsarbetsledare och hjälpledare i Vasa svenska församling.

Söndag (under gudstjänsten)
11.30–13.15 Söndagsskola, storklass på Vasaesplanaden 3 E bottenvåningen (finska dagklubben)

Föräldrar kan lämna barn på dagklubb, eller följa med programmet i lekrummet via videolänk från föreläsningssalen.

Anmäl din familj senast 2 januari 2012! På webbsidan hittar du också mer info och programmet för vuxna. Kolla med din församling om evenetuell sponsorering och om anordnandet av en gemensam resa till kyrkodagarna.

Programmet är gratis för barn under 15 år.