Material för församlingar

Tips till församlingarna för att ge Kyrkodagarna synlighet
– Be för kyrkodagarna i kyrkans förbön i gudstjänsterna
– Skicka personliga brev till alla förtroendevalda och frivilliga, konfirmandföräldrar och deltagare i olika grupper i församlingen tillsammans med information om Kyrkodagarna
– Informera i församlingens annonser, informationsblad och på församlingens webbsidor
– Utmana grannförsamlingarna att delta
– Erbjud alla anställda i församlingen att komma med på Kyrkodagarna
– Gör årets (2012) församlingsresa till en vinterresa till Kyrkodagarna i januari
– Ge Kyrkodagarna synlighet på större evenemang i församlingen; sprid programfoldrar och bokmärken, sätt upp affischer,
– Tipsa lokala medier om Kyrkodagarna
– Lyft fram Dövas kyrkodag lördag 28.1.2012 till de teckenspråkiga församlingsmedlemmarna
– Lyft fram mässor och morgonböner likaväl som möjligheten till samtal mellan människor och mötet människa-Gud för den som söker andlig fördjupning