Tystnadens stigar

På tystnadens stigar

Plats: Aurelia församlingshem, första våningen, Auragatan 18, Åbo

Programmet finns här

Under kyrkodagarna inbjuder Åbo svenska församling till tystnad i församlingshemmets första våning mitt under det livliga utbudet av program. Du är välkommen att delta den tid du har möjlighet till eller delta hela dagen i meditationer och tideböner som under en retreatdag. Instruktionerna till meditationsstunderna är i huvudsak tvåspråkiga. Ingens övertygelse är ifrågasatt och i tystnaden tiger vi på alla språk. Ge dig själv utrymme att andas och vara just sådan du är. I tystnaden kan du vila och den vägen upptäcka djupet och vad som just nu är väsentligt för dig.

Labyrintmeditationen på Aurelias innergård inbjuder till långsam pilgrimsvandring mot labyrintens centrum och ditt eget inre samt tillbaka. Labyrintfiguren, som har använts i tusentals år, bygger vi pånytt med tanke på kyrkodagarnas deltagare. Då du vandrar den med öppet sinne kan du inte på förhand veta vad som kan bli betydelsefullt under vandringen.

Teaterföreställningen ”Den djupa stigen” (den omöjliga enkelheten) undersöker människans relation till en inre verklighet och närvaron i nuet. Föreställningen bottnar i andaktsklassikern ”En pilgrims berättelse” och uråldriga asiatiska berättelser.

Tidebönerna och mässan ger möjlighet att stanna upp ”På tystnadens stigar” och få resekost av det eviga Ordet. De tysta måltiderna och den meditativa musiken mättar såväl kropp som själ.

Tystnaden hjälper oss att få kontakt med vårt inre och det som är heligt i livet. Medvetandet om detta kan bli en del av dina möten, ord och den hållning eller attityd som du bemöter andra människor med, när du återvänder till talandet och livets vardag.