Material för församlingarna

Tips för att ge kyrkodagarna synlighet

  • Skicka personliga brev till alla förtroendevalda och frivilliga, konfirmandföräldrar och deltagare i olika grupper i församlingen tillsammans med information om kyrkodagarna.
  • Sätt in information på församlingens Facebook-sida.
  • Informera i församlingens annonser, informationsblad och på församlingens webbsida.
  • Utmana grannförsamlingarna att delta, ordna eventuellt gemensam transport.
  • Erbjud alla anställda i församlingen möjlighet att komma med på kyrkodagarna.
  • Gör årets församlingsresa till kyrkodagarna.
  • Gör gruppernas vårutfärd till kyrkodagarna.
  • Ge kyrkodagarna synlighet på större evenemang i församlingen genom att sprida programbladet och sätta upp affischer.
  • Tipsa lokala medier om kyrkodagarna.

Material att printa ut