Medverkande

Biskop Martin Modéus

Martin är biskop i Linköpings stift. Han har under en följd av år arbetat med gudstjänsten och gjort en banbrytande insats utgående från sin bok Mänsklig gudstjänst. Som biskop har Martin gjort sig känd som en inspiratör som frimodigt söker nya vägar för framtidens kyrka. När kyrkan inte längre är en del av myndighetsvärlden måste den söka sin egen väg och söka nya sätt att tänka, tala och agera.

 

Pastor Britta Hermansson

Britta är pastor i Equmeniakyrkan i Sverige med en nationell anställning. Det betyder många resor
och möten med mycket människor i små och lite större sammanhang. Hon bor i Göteborg där hon
också arbetar med något som heter Brittas vardagsrum. Det innebär samtalskvällar med
kulturpersonligheter, mestadels med anknytning till Göteborg.
Britta har gett ut tre böcker; Yttre tryck och inre vila, Möten som berör och Mogna vackert.

Biskop Fredrick Shoo

Fredrick Shoo verkar som ledande biskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania sedan augusti 2015.
Vid sidan av detta uppdrag fortsätter han att leda kyrkans norra stift, där han fungerade som biträdande
biskop åren 2004-2014 och som biskop sedan 2014. Biskop Shoo påbörjade sina studier i teologi vid
Makumira Lutheran Theological College (dagens Tumaini University Makumira). Sin teologie
doktorsexamen avlade han vid Augustana Divinity School i Neuendettelsau, Tyskland.
Åren 1995-2003 fungerade han som rektor för Mwika Theological College i Kilimanjaro-regionen.

 

 

Patrik Hagman


Foto: Matilda Audas Björkholm

 

Sara Torvalds

Sara Torvalds (f. 1971) är översättare och bosatt i Karis. Hon representerar Katolska kyrkan i Ekumeniska Rådets sektion för finlandssvensk ekumenik, bloggar på Katolinen.net/min-faders-hus och är engagerad i barn- och ungdomsarbetet i de katolska församlingarna i Nyland.

 

 

John Vikström