Kyrktorget

På Kyrktorget på Hotell Marina Palace kan du bekanta dig med:

Finska Missionssällskapet
Finska Missionssällskapet har i år integrerat sin svenska missionsfest i de finlandssvenska ekumeniska kyrkodagarna. Vi vill med vårt bidrag föra fram hur reformationens arv syns på olika sätt i kyrkorna i världen idag.
Medverkar gör vår samarbetspartner, ledande biskop Fredrick Shoo från Tanzania, direktören för vårt utrikesarbete Rolf Steffansson, missionär Maria Westerling och Furaha­kören. Därtill är vi förstås på plats med ett digert material- och försäljningsbord där du kan skaffa dig nyttiga och aktuella produkter till inspiration för dig själv och andra. Alla vi som jobbar med svensk service på Finska Missionssällskapet kommer att delta – passa på att fundera tillsammans med oss hur vi gemensamt kan jobba med mission och internationella frågor individuellt och i församlingarna.

Fontana Media

Frikyrklig samverkan

Förbundet Kyrkans Ungdom

Församlingsförbundet

Gemenskapsrörelsen
Varmt välkommen till Gemenskapsbordet, för prat & själamat. Vi arbetar för regnbågsfamiljer, regnbågsmässor, regnbågspar, regnbågssinglar och deras anhöriga i religiösa samfund och kyrkor, för tolerans och upprättelse.
Vid bordet finns material från det finlandssvenska samarbetet för mångfald: Gemenskapsrörelsen, Johannes Regnbåge, Regnbågsankan, Malkus, Arcus, MCC, Regnbågs Missionen, Kom alla!, Ad Lucem. Möt upp för diskussion och information.

Kyrkans Utlandshjälp

Kyrkostyrelsen

Kyrkpressen

Sjömanskyrkan

SLEF
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f. (SLEF) är en väckelserörelse inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och en av kyrkans sju officiella missionsorganisationer. Evangeliföreningen vill vara en kanal för det glada budskapet om Jesus Kristus. Inom Evangeliföreningen vill vi grunda all vår verksamhet på Bibeln och den lutherska bekännelsen. Vi tror att hela Bibeln är Guds ord. Vi vill betona Bibelns lära om frälsning av nåd, utan gärningar, genom tron på Jesus Kristus.
Evangeliföreningens arbete omfattar bl.a. barn- och ungdomsarbete, familjearbete, musikverksamhet, predikoverksamhet och förlagsverksamhet samt missions-/församlingsarbete i ett flertal länder nära och fjärran.

Snoan

Yrkeshögskolan Novia