Varmt välkommen till Åbo och de finlandssvenska ekumeniska kyrkodagarna!

I år har det förflutit 500 år sedan reformationen startade och 100 år sedan Finland blev en självständig nation. Det är också hundra år sedan Ekumeniska Rådet i Finland bildades som ett tecken på kyrkornas gemensamma strävanden efter enhet och samförstånd. Vi har alltså många anledningar att samlas.

Vi samlas till gemensamma kyrkodagar för att påminna om vår gemensamma historia och för att markera den enhet som – trots samfundsgränser – ändå är ett kännetecken för Guds folk. Vi kommer också samman för att dela gemenskapen med representanter för den världsvida kyrkan. En enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt.(Ef.4:4-6)

Vi samlas under temat Nåd! Ordet sammanfattar den kristna tron i tre bokstäver. Vi tillber en Gud som ser på oss i nåd och med stor kärlek. Med nåden som riktmärke får vi se på varandra och möta våra medmänniskor. Nåden sporrar också till handling. Den Gud som möter oss med sin nåd kallar oss att gå ut i en söndrad värld med budskapet om kärlek, förlåtelse och helande.

Vi ser fram emot dagar av uppmuntrande möten och fördjupad gemenskap.

 

Varmt välkommen!

Björn Vikström, biskop i Borgå stift

Sixten Ekstrand, direktor för Kyrkans central för det svenska arbetet

Mia Bäck, tf kyrkoherde i Åbo svenska församling

Marika Björkgren-Thylin, chef för svensk service vid Finska Missionssällskapet

Jan Edström, ordförande för Frikyrklig Samverkan FS